daňové poradenstvo

Založenie spoločnosti

Založenie s.r.o. je komplikovaný právny proces. Pre úspešné založenie s.r.o. je preto vhodné využiť služby špecializovanej firmy.

Podľa Vašich pokynov vypracujeme zakladateľskú listinu (jeden zakladateľ) alebo spoločenskú zmluvu (viacero spoločníkov) o založení s.r.o. Pripravíme vyhlásenie správcu vkladu, súhlas vlastníka nehnuteľnosti (prípadne LV), vyhlásenie zakladateľa (že nie je spoločníkom viac ako 3 s. r. o.), vybavíme doklad od správcu dane o tom, že spoločník nemá daňové nedoplatky a podáme návrh na zápis spol. s r. o. do obchodného registra. V styku s úradmi vystupujeme na základe udeleného splnomocnenia. Približne o 14 dní po podaní návrhu Vám zašleme originál výpisu z obchodného registra. V priebehu existencie spoločnosti pripravíme zmeny v listinách a podáme návrh na zápis zmien do registra. Po zmenách samozrejme dostanete výpis z obchodného registra po vykonaní zmien, a to v origináli. Tak ako pri iných formách obchodných spoločností, aj pri spoločnosti s ručením obmedzeným zariadime úkony potrebné na jej zrušenie.

Virtuálne Sídlo

Pri zakladaní firmy s.r.o. je potrebné mať pre firmu registračné sídlo. Toto sídlo firmy sa zapisuje do ORSR (obchodného registra Slovenskej republiky), kde je aj verejne známe. Môžete uvádzať sídlo firmy, kde má spoločnosť s.r.o. momentálny prenájom. Pri každej zmene prenájmu sa ale musí vykonať zmena sídla v ORSR. Z tohto dôvodu je lepšie mať stabilné sídlo firmy, ktoré sa pri sťahovaní spoločnosti s.r.o. nemení.

Okrem "klasického sídla spoločnosti" legislatíva SR umožňuje tzv. virtuálne sídla spoločností. Na adrese tohto sídla nesedíte každý deň, avšak danú adresu máte zapísanú v obchodnom a živnostenskom registri, a v prípade potreby sú Vám vždy k dispozícii zasadacie priestory. Poštu Vám spravuje naša spoločnosť, teda minimalizujete náklady a zároveň sídlite v reprezentatívnej nehnuteľnosti.

Prečo sa rozhodnúť pre virtuálne sídlo v Štúrove od nás:

  • Nižšie mesačné náklady ako pri klasickom prenájme
  • Lukratívna adresa zapísaná ako sídlo Vašej spoločnosti v obchodnom registri
  • Adresa je riadne označená v prípade kontroly daňového alebo iného úradu
  • Podľa vašich inštrukcií preberáme, skenujeme a preposielame poštu na Vami zvolenú adresu
k ako pri iných formách obchodných spoločností, aj pri spoločnosti s ručením obmedzeným zariadime úkony potrebné na jej zrušenie.

daňové poradenstvo