Účtovníctvo

Veríme, že účtovníctvo nejakého podnikania znamená viac, než je spracovanie účtovných dokladov. Ale v spojení s primeraným daňovým a podnikateľským poradenstvom, ktoré sa koncentruje na možnosti legálnej optimalizácie daní, znamená pre našich partnerov cennú službu. Okrem klasickej účtovníckej služby spolu s našimi kolegami-slovenskými účtovníkmi považujeme za prvoradý cieľ, aby naši partneri boli vždy zodpovedne informovaní o aktuálnej finančnej situácii svojho podnikania.

Účtovnú agendu spracovávame podľa požiadaviek klienta na vlastnom programovom vybavení v priestoroch našej ekonomickej kancelárie. Snahou spoločnosti je, aby služby, ktoré poskytuje neboli len strohými a automaticky poskytnutými informáciami, ale aby boli predovšetkým prínosom pre rast a dynamický rozvoj spoločnosti klienta.

Registrácia platiteľov dane z príjmov, dane zo závislej činnosti, dane z pridanej hodnoty
Daňovník je povinný do 30 dní od svojho vzniku sa zaregistrovať na príslušnom daňovom úrade na účely platenia dane z príjmov, v prípade splnenia určitých zákonom stanovených kritérií je povinný sa zaregistrovať na účely platiteľa dane z pridanej hodnoty. Včasnú registráciu ako i potrebné náležitosti v rámci služby registrácie pripravíme.

Zexell, s.r.o. sa špecializuje na:

 • Prevzatie, triedenie dokladov a kontrola formálnych náležitostí daňových a účtovných dokladov
 • Prípravné práce, kompletizácia dokumentov / dokladov a súvisiaca administratíva
 • Vypracovanie cestovných náhrad z použitia dopravného prostriedku
 • Zaúčtovanie dokladov prostredníctvom výpočtovej techniky a ekonomického softvéru
 • Priebežné výpočty a analýzy v priebehu účtovného obdobia - informatívne stavy a daňová optimalizácia
 • Konzultácie a poradenstvo v danej oblasti, komunikácia s úradmi a inštitúciami
 • Vypracovanie daňových priznaní a výkazov
 • Vyhotovenie ročnej uzávierky a výstupnej dokumentácie z účtovníctva
 • Prevzatie, triedenie dokladov a kontrola formálnych náležitostí daňových a účtovných dokladov
 • Prípravné práce, kompletizácia dokumentov / dokladov a súvisiaca administratíva
 • Vypracovanie cestovných náhrad z použitia dopravného prostriedku
 • Predkontovanie účtovníctva, vyhotovenie interných dokladov, smerníc účtovania a protokolov súvisiacich s účtovnou agendou
 • Zaúčtovanie dokladov prostredníctvom výpočtovej techniky a ekonomického softvéru
 • Priebežné výpočty a analýzy v priebehu účtovného obdobia - informatívne stavy a daňová optimalizácia
 • Konzultácie a poradenstvo v danej oblasti, komunikácia s úradmi a inštitúciami
 • Vypracovanie daňových priznaní, výkazov a poznámok k účtovníctvu
 • Vyhotovenie ročnej uzávierky a výstupnej dokumentácie z účtovníctva

Našim klientom vypracujeme kompletné podvojné účtovníctvo, súčasťou je aj daňové priznanie obsahujúce všetky požadované prílohy a zostavy.

 • vedenie knihy daňových dokladov
 • vypracovanie Priznania k DPH (mesačne alebo kvartálne)
 • vypracovanie Súhrnného kvartálneho výkazu
 • vedenie pokladničnej knihy